Naše portfólio kurzov:

A. Rozvojové schopnosti

Ponúkame širokú škálu akreditovaných odborných kurzov a školení zameraných na rozvoj a zlepšenie manažérskych zručností, ktoré Vám zaručia nielen Váš pracovný a osobnostný rast, ale aj cestu k jednotlivým spôsobom ako úspešne realizovať svoje plány a ciele v oblasti podnikania.

Naši lektori Vám vďaka dlhoročnej praxe poskytnú rôzne osvedčené metódy a spôsoby zvládnutia procesov, ktoré Vám pomôžu v operatívnom riadení. Jednotlivé modelové situácie si budete môcť vyskúšať priamo aj na školení pod vedením odborných lektorov, ktoré budete môcť rýchlo a úspešne aplikovať v praxi.

Ponúkame skupinové školenia pre verejnosť, ale aj pre uzavreté skupiny v rámci jednotlivých spoločností aj priamo v sídlach firiem, kde rozsah a obsahovú náplň vieme prispôsobiť požiadavkám objednávateľa.

A01 Komunikačné zručnosti Registrácia Mám otázku       
A02 Projektové riadenie Registrácia Mám otázku
A03 Procesné riadenie a jeho využitie v praxi Registrácia Mám otázku
A04 Európsky špecialista projektového riadenia Registrácia Mám otázku
A05 Riadenie podnikových procesov Registrácia Mám otázku
A06 Logistika podniku Registrácia Mám otázku
A07 Ponuka kurzov zameraná na tému nákup a predaj Registrácia Mám otázku
A08 Ponuka kurzov na soft-skills tréningy Registrácia Mám otázku
A09 Prezentačné zručnosti pre lídrov Registrácia Mám otázku

 

B. KOLABORAČNÉ SCHOPNOSTI

B01.1 Základy riadenia ľudských zdrojov v podniku Registrácia Mám otázku
B01.2 Motivačný Lídership Registrácia Mám otázku
B01.3 Buďte skvelým rečníkom Registrácia Mám otázku
B01.4 Buďte profesionálnym obchodníkom Registrácia Mám otázku
B01.5 Neurolingvistické programovanie NLP ako magický kľúč otvárajúci cestu k úspechu Registrácia Mám otázku
B01.6 Komunikujte efektívne a presvedčivo Registrácia Mám otázku
B01.7 Kurz Lektor Registrácia Mám otázku
B01 8 Buď LÍDROM vo svojej sieti Registrácia Mám otázku

 

C. Profesijné kurzy

Ponúkame kompletnú škálu profesijného vzdelávania. Medzi najčastejšie žiadané profesijné vzdelávania patria najmä kurzy a školenia k odbornej príprave a odbornej spôsobilosti, ktoré Vám poskytnú dôležité informácie o meniacej sa legislatíve, ako aj s ich aplikáciou v praxi. Organizujeme jednodňové, resp. viacdňové školenia, na ktorých Vás naši lektori disponujúci s bohatými praktickými skúsenosťami v danej oblasti, nielen uvedú do problematiky, ale aj zodpovedajú Vaše otázky.

Organizujeme nielen skupinové školenia pre verejnosť, ale aj pre uzavreté skupinky v rámci jednotlivých spoločností (IN- HOUSE) aj priamo v sídlach firiem, kde obsahovú náplň vieme prispôsobiť požiadavkám objednávateľa. Vieme pre Vás pripraviť odborné školenia aj na ďalšie Vami zadefinované požiadavky resp. témy.

C01.1 Colný kódex únie a zmeny colných predpisov od 01.05.2016 - 1. časť Registrácia Mám otázku
C01.2 Colný kódex únie a zmeny colných predpisov od 01.05.2016 - 2. časť Registrácia Mám otázku
C01.3 Colný konzultačný seminár Registrácia Mám otázku
C01.4 Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta Registrácia Mám otázku
C01.5 Kurz colných deklarantov Registrácia Mám otázku
C01.6 Obchodujte bezpečne, manažujte aktívne a financujte výhodne svoje pohľadávky Registrácia Mám otázku
C01.7 Systém ochrany duševného vlastníctva Registrácia Mám otázku
C01.8 Význam INCOTERMS 2010 v platobných operáciách so zahraničím Registrácia Mám otázku
C01.9 INTRASTAT 2015 - hlásenia, riešenia, zatriedenie, príklady - viac než len štatistika Registrácia Mám otázku
C01.10 Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie pracovníkov do zahraničia Registrácia Mám otázku
C01.11 Zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom Registrácia Mám otázku
C01.12 Prevádzka a nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, poistenie zodpovednosti Registrácia Mám otázku
C01.13 Chemická legislatíva REACH - Karty bezpečnostných údajov Registrácia Mám otázku
C01.14 Teritoriálne zvláštnosti, komerčná mentalita zahraničného trhu a partnera Registrácia Mám otázku
C01.15 Praktické skúsenosti na elektronickom trhovisku Registrácia Mám otázku
C01.16 Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode Registrácia Mám otázku
C01.17 Zákony o spotrebných daniach  Registrácia Mám otázku
C01.18 Daňová kontrola očami praxe Registrácia Mám otázku
C01.19 Daňové spory a ich riešenie Registrácia Mám otázku
C01.20 Legislatívne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov Registrácia Mám otázku
C01.21 Čo robia úspešní, aby boli úspešní Registrácia Mám otázku
C01.22 Prezentácia, výmena skúseností a ďalšie rozšírenie 3D služieb Registrácia Mám otázku
C01.23 Ako budeme obstarávať po 18.4.2016 Registrácia Mám otázku
C01.24 Vybrané komerčné metódy a platobné operácie v obchode so zahraničím Registrácia Mám otázku
C01.25 Ako pri podnikaní neriskovať Registrácia Mám otázku

C01.26 Softwarová podpora správy majetku a budov - energetický management, správa nájomných vzťahov Registrácia Mám otázku
C01.27 Vybrané problémy otvárania a spracovania zahraničných trhov Registrácia Mám otázku

C01.28 Kvalita v širších súvislostiach Registrácia Mám otázku
C01.29 Ponuka tém na špecializované semináre zamerané na výrobu a kvalitu výrobkov Registrácia Mám otázku
C01.30 Prevádzka a nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, poistenie zodpovednosti Registrácia Mám otázku
C01.31 Dokumentárny akreditív v platobnom styku so zahraničím Registrácia Mám otázku
C01.32 Verejné obstarávanie komplexne a prakticky Registrácia Mám otázku
C01.33 Kúpno - predajná zmluva so zahraničím Registrácia Mám otázku
C01.34 Časový a vecný manažment v zahraničnom obchode Registrácia Mám otázku

 

D. jazykové kurzy

Potrebujete si zlepšiť svoje jazykové schopnosti ?

Pripravili sme pre Vás jazykový kurz na Business angličtinu, ktorý môže byť aj ako príprava na medzinárodný certifikát BEC (Business English Certificate).
Cieľom tohto kurzu je naučiť Vás nielen jazykovým zručnostiam  ako je hovoriť, čítať, písať a počúvať s porozumením, ale aj sociálnym zručnostiam, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou samotnej komunikácie, prezentovaní sa, alebo riešení rôznych situácií.

Po vzájomnej dohode vieme pre Vás pripraviť výuku aj na iných Vami požadovaných miestach a upraviť časový rozsah jednotlivých modulov. Jazykový kurz je možné absolvovať v skupinovej aj individuálnej forme.

D01.1 E-learning - najmodernejší spôsob multimediálnej výuky na báze internetu angličtiny Registrácia Mám otázku
D01.2 Komunikačné semináre v anglickom jazyku pre pokročilých "Kurz obchodnej angličtiny" Registrácia Mám otázku

 

E. počítačové kurzy

Ak by ste si vo Vašej inštitúcii chceli zjednodušiť život a zefektívniť prácu, zvážte účasť Vašich zamestnancov na našich firemných kurzoch ušitých priamo na Vašu mieru.

Počítačové kurzy prebiehajú v priestoroch vzdelávacieho centra TeleDom, v príjemnom prostredív moderne zariadenej učebni s kvalitne vybaveným príslušenstvom prispôsobeným k výuke. Samotné kurzy organizujeme pod vedením vysoko kvalifikovaných lektorov, ktorí Vás naučia efektívne sa orientovať v prostredí počítača a poskytnú Vám svoje bohaté skúsenosti a potrebné vedomosti v IT oblasti, ktoré budete môcť rýchlo a bez problémov aplikovať v praxi. Naučíme Vás jednoduché metódy, poradíme Vám ako zvládať množstvo vstupných dát a interpretovať ich do čitateľných a prehľadných tabuliek a následne Vás naučíme ako ich aj kvalitne prezentovať.

Kurzy organizujeme pre rôzne kategórie skupín nielen pre začiatočníkov, ale i pre pokročilých užívateľov. Samotná výuka je prispôsobená časovo aj metodicky potrebám klienta či už sa jedná o individuálne, skupinové, alebo kurzy organizované pre firmy v sídle ich spoločnosti.

Zdôrazňujeme výhody individuálneho školenia, kde celú svoju pozornosť venuje lektor len Vám. Navrhnite termín a čas realizácie školenia, obsah a tempo výučby prispôsobíme Vaším potrebám.

Ponúkame aj zvýhodnené balíky PC kurzov v oblasti IT vzdelávania, ktoré je možné preplatiť cez REPAS. 

 

E01
E02
E03

Používateľ informačných technológií

Užívateľské kurzy
Administrátosrké kurzy
Programovacie kurzy

Registrácia Mám otázku
E04 ECDL - European Computer Driving Licence
Certifikát ECDL (4 ľubovoľné kurzy)
Certifikát ECDL (7 modulov)
Registrácia Mám otázku
E05 Kontingenčné tabuľky -  (príklady z praxe) Registrácia Mám otázku  

 

F. teledom education


F01.1

Innovation and Growth in an organisation Registrácia Mám otázku

 

G. konferencie a fóra

G01.1

YourEUprofile

Informačný servis poskytuje prehľad o legislatívnom procese Európskeho parlamentu, prehľad o centrálnych výzvach a programoch EÚ

Registrácia Mám otázku
         

 

Realizácia školení a počítačových kurzov:

-  Kurzy a školenia prebiehajú v priestoroch vzdelávacieho centra TeleDom, prispôsobené časovo aj metodicky problémom klienta
-  Záujemci sú rozdelení do skupín na základe zaraďovacieho testu
-  V prípade záujmu, je potrebné vyplniť záväznú prihlášku na vzdelávacie aktivity, ktoré ste si vybrali z našej širokej ponuky

 DRUHY skupín:

Verejné školenia - skupinová výučba (malé aj väčšie skupiny max. počet 5 osôb)

 • Ponuka atraktívnych počítačových školení a kurzov zameraných na manažérske vzdelávanie realizovaných formou verejných skupín
 • Kvalitné a cenovo dostupné riešenie pre súkromné osoby a tiež firemných zákazníkov s menším počtom účastník

Individuálne školenia

 • Využite výhody individuálneho školenia, kde celú svoju pozornosť venuje lektor len Vám
 • Navrhnite termín a čas realizácie školenia, obsah a tempo výučby prispôsobíme Vaším potrebám

Uzavreté firemné školenia

 • Firemné počítačové školenia a kurzy zamerané na manažérske vzdelávanie pre Vašich zamestnancov kdekoľvek na Slovensku
 • Prirpravíme Vám kurz šitý na mieru, s obsahom, termínom a miestom realizácie podľa Vašich predstáv a potrieb jeho účastníkov

Výhody:

 • Rozsiahlý výber počítačových kurzov a školení
 • Dlhodobé skúsenosti
 • Dôraz na kvalitu
 • Komplexnosť služieb
 • Individuálny prístup k vyhoveniu požiadavkám zákazníka
 • Výučba pod vedením skúsených lektorov, maximálne prispôsobená požiadavkám zákazníka
 • Možnosť získania osvedčenia o absolvovaní vzdelávacej aktivity
 • Príjemné prostredie a kvalitne vybavené počítačové miestnosti prispôsobené k výuke
 • Prenájom audiotechniky a vysokorýchlostný internet v rámci školenia
 • Kvalitne vypracované učebné materiály v písomnej forme a na CD
 • Možnosť realizácie vzdelávacích aktivít aj v priestoroch Vašej spoločnosti
 • Zabezpečenie občerstvenia a obedov počas školení
 • Zabezpečenie ubytovania pre klientov z rozsiahlych miest
 • K cenotvorbe pristupujeme flexibilne
 • Pri dlhodobých kontraktoch a opakovanom využívaní služieb TeleDom-u získate vždy viac za menej
(C) Ochrana duševného vlastníctva firmy

 

 
Čítať ďalej